Twój koszyk jest pusty

Prawa autorskie - Koszulki z nadrukiem

Prawa autorskie

Oświadczenie o prawach autorskich

Oświadczam, iż przysługują mi autorskie prawa majątkowe, oraz że nie naruszam praw autorskich osobistych do utworów graficznych i słowno-graficznych, które chce umieścić w serwisie soons-studio.pl.

Oświadczam, iż wzory nie naruszają regulaminu.

Poprzez zamieszczenie utworu w serwisie internetowym soons-studio.pl, udzielam licencji firmie FHU Zbigniew Tobiasz ul. 29 Listopada 18b/33 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7342696824 na rozpowszechnianie i zwielokrotnianie utworu techniką drukarską. Licencja ta jest niewyłączna, nieograniczona terytorialnie i będzie trwała dopóki nie zdecyduję się usunąć utworu z serwisu soons-studio.pl.

Informuję, iż zapoznałem się z regulaminem serwisu soons-studio.pl, i jestem świadomy jego postanowień.Strony internetowe Nowy Sącz